Even voorstellen: Karin von Eije - Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland

1 februari 2018
|
Nieuws

Even voorstellen: Karin von Eije

Het puntprevalentie-onderzoek (ppo) bij bewoners in verpleeghuizen

Even voorstellen: Karin von Eije

Sinds augustus 2017 ben ik werkzaam als arts-microbioloog bij Comicro en sinds januari 2018 maak ik deel uit van het regionaal coördinatieteam antibioticaresistentie (ABR) zorgnetwerk Noord Holland en Flevoland. Mijn opleiding tot arts-microbioloog heb ik recent in het AMC afgerond. Met deelname aan het netwerk wil ik een bijdrage leveren aan het opzetten van een goed functionerend netwerk, zodat in onze regio infectieziekten en uitbraken binnen en buiten de zorginstellingen tijdig gesignaleerd kunnen worden. En waar tijdige effectieve samenwerking met alle betrokken partners zorgt voor vermindering van ABR. Door bijvoorbeeld kennis te delen, adequaat antibioticagebruik en effectieve infectiepreventie te stimuleren. Maar ook zie ik het als een kans waar intensieve samenwerking met verschillende disciplines kan zorgen voor creatieve oplossingen tegen de verspreiding van ABR.

Emailadres: k.j.voneije@westfriesgasthuis.nl

Deel bericht:

Meer weten?

Als u meer wilt weten over deze focusgroepen en/of onderwerpen, kunt u contact opnemen met de betrokken adviseurs: