Inrichting van zorgcoördinatie binnen ROAZ Noord-Holland en Flevoland - Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland

4 juli 2023
|
Nieuws

Inrichting van zorgcoördinatie binnen ROAZ Noord-Holland en Flevoland

Inrichting van zorgcoördinatie

Met de toenemende vergrijzing en een personeelstekort op de lange termijn stijgt de urgentie om de acute zorg toegankelijk en van hoge kwaliteit te houden. De minister van VWS ziet daarom zorgcoördinatie als één van de antwoorden op de toenemende druk op de acute zorg. In het kader hiervan heeft de minister een rapport opgesteld met een kaderadvies voor de landelijke inrichting van zorgcoördinatie.

De minister heeft de ambitie om vanaf 2025 een landelijk dekkende structuur van zorgcoördinatie operationeel te hebben. Voor de korte termijn ziet hij dat de ROAZ-regio’s een aanvang maken met de inhoudelijke uitrol van zorgcoördinatie middels (in)formele regionale samenwerkingsverbanden. Binnen deze samenwerkingsverbanden kunnen bijvoorbeeld alvast werkafspraken worden gemaakt.

In het rapport geeft de minister tevens aan dat er per ROAZ maximaal één fysiek zorgcoördinatiecentrum als aanspreekbare entiteit dient te worden ingericht. Voor de langere termijn wil de minister onderzoeken of het zorgcoördinatiecentrum een zelfstandige zorgaanbieder kan zijn.

Het staat het ROAZ echter vrij om onder het fysieke zorgcoördinatiecentrum meerdere fysieke/digitale werklocaties in te richten. Het is wat betreft de minister niet denkbaar dat er één werklocatie per HAP of per ziekenhuis komt, dit omdat hiermee de voordelen van gezamenlijke of multidisciplinaire triage en opschaalbaarheid bij knelpunten en/of incidenten niet goed gerealiseerd kunnen worden.

Om per 2025 een landelijk dekkende structuur van zorgcoördinatie operationeel te hebben verzoekt de minister de ROAZ’en om vanaf Q3 2023 regionaal beleid te maken om vervolgens vanaf 2024 te starten met de inrichting. Voor de inrichting beschrijft de minister een aantal veranderopgaven voor de realisatie van zorgcoördinatie waaronder inzicht in patiëntgegevens en capaciteit, governance en financiering en bekostiging.

Aangezien zorgcoördinatie één van de thema’s is binnen IZA en TAZK zal het adviesrapport van de minister binnen de ROAZ-regio Noord-Holland/Flevoland eerst sub-regionaal besproken worden. Hierbij zal de sub-regio’s gevraagd worden om een eerste reactie op het rapport en hoe de inrichting van één fysiek zorgcoördinatiecentrum en de onderliggende werklocaties zich laat verhouden tot de sub-regionale ROAZ-beelden en nog op te stellen ROAZ–plannen.

 

Lees hier de kamerbrief: 3a1 230512 kamerbrief-over-inrichting-van-zorgcoordinatie

Deel bericht:

Meer weten?

Als u meer wilt weten over deze focusgroepen en/of onderwerpen, kunt u contact opnemen met de betrokken adviseurs: