Integratie Netwerk Acute Zorg Noordwest en SpoedzorgNet tot één netwerk acute zorg - Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland

14 april 2022
|
Nieuws

Integratie Netwerk Acute Zorg Noordwest en SpoedzorgNet tot één netwerk acute zorg

Integratie Netwerk Acute Zorg Noordwest en SpoedzorgNet tot één netwerk acute zorg

Netwerk Acute Zorg Noordwest en SpoedZorgNet werken al lange tijd intensief samen bij projecten, focusgroepen en andere ontwikkelingen in de acute zorg in de ROAZ-regio Noord-Holland / Flevoland. Hierbij is er al sprake van één ROAZ (ROAZ Noord-Holland / Flevoland). De volgende stap is de steeds verder gaande intensivering van de samenwerking van beide bureaus van de netwerken, met als doel om op termijn samen op te gaan in één netwerk acute zorg voor de ROAZ-regio Noord-Holland / Flevoland. 

Bij dit proces worden vanzelfsprekend ook alle communicatieprocessen geïntegreerd, met als resultaat één website, één nieuwsbrief, communicatie vanuit één netwerk op social media en alle overige communicatie uitingen. Deze integratie wordt daardoor ook een natuurlijk moment om onze communicatieprocessen te evalueren. In dat kader hebben we onder andere een enquête  uitgestuurd naar alle contactpersonen uit de organisaties die bij ons netwerk aangesloten zijn met vragen over de vorm en inhoud van deze nieuwsbrief. Het is belangrijk voor ons om goed aan te kunnen sluiten op de informatiebehoefte en -wensen van onze ketenpartners. Wij hopen dat iedereen 5 minuten de tijd wil nemen om de enquête in te vullen. 

Via deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte over onze integratie tot één netwerk! 

Bron: Netwerk Acute Zorg NW en SpoedZorgNet

Deel bericht:

Meer weten?

Als u meer wilt weten over deze focusgroepen en/of onderwerpen, kunt u contact opnemen met de betrokken adviseurs: