Ambulancesector implementeert verbeterde urgentie-indeling - Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland

1 maart 2024
|
Nieuws

Ambulancesector implementeert verbeterde urgentie-indeling

De ambulancesector werkt al jaren met de drie urgenties A1, A2 (spoedeisende ambulancezorg) en B (niet-spoedeisende, planbare ambulancezorg). Uit onderzoek (Nivel, 2019) is gebleken dat een uitbreiding van deze urgentie-indeling onder meer een verdere verbetering van de kwaliteit van zorg kan opleveren. De ambulancesector heeft daarom de afgelopen jaren hard gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe, verbeterde urgentie-indeling, op basis van medisch-logische gronden. De nieuwe urgentie-indeling zal worden gebruikt vanaf 19 maart 2024.

Welke urgenties zijn nieuw?

A0-urgentie Directe inzet met grootst mogelijke spoed
Bij de nieuwe A0-inzetten gaat het om de meest tijd-kritische meldingen uit de huidige A1-groep. Op medisch-logische gronden is een onderscheid aan te geven met de bekende A1-urgentie, zoals bij een reanimatie of een niet/nauwelijks ademende patiënt. De A0 gaat dan ook in de uitgifte van de hoogcomplexe ambulances vóór de A1.

B1- & B2 urgentie Niet-spoedeisende, hoogcomplexe & middencomplexe of laagcomplexe zorgvraag
De onderverdeling van de oorspronkelijke B-urgentie in de B1- en B2 urgentie voor niet-spoedeisende zorgvragen, duidt op de complexiteit van de zorgvraag: B1 betreft een hoogcomplexe zorgvraag en B2 betreft een middencomplexe of laagcomplexe zorgvraag.

C1- & C2 urgentie Meldkamerzorg
Door de invoering van de nieuwe meldkamerzorgurgenties C1 (doorverwijzing) en C2 (zelfzorgadvies) krijgen 112-bellers met een minder urgente zorgvraag vaker direct de juiste (andere) zorg op de juiste plek. Te denken valt aan huisartsen-(spoed)zorg, wijkverpleegkundige zorg of acute GGZ. De C1- en C2 zijn urgenties zonder inzet van een ambulance-eenheid.

 Wat betekent de verbeterde urgentie-indeling ambulancezorg voor de ketenpartners?

Feitelijk heeft de verbeterde urgentie-indeling ambulancezorg geen gevolgen voor de ketenpartners van de ambulancezorg.

  • De nieuwe A0-urgentie heeft geen gevolgen voor de snelheid waarmee een ambulance naar het ongeval of naar een zorginstelling (zoals de SEH) rijdt. De A0-urgenties worden wel met voorrang op de A1 uitgegeven.
  • De meldkamercentralist ambulancezorg blijft ook na de implementatie van de nieuwe urgenties, de aanvragen van zorgaanbieders (bijv. huisartsen-/verloskunde/ziekenhuiszorg) beoordelen en kent hier, zoals gebruikelijk, de juiste urgentie aan toe. Als ketenpartner heeft u derhalve geen verdere kennis nodig over de verbeterde urgentie-indeling ambulancezorg.
  • De C1- en C2-urgenties zijn belangrijk voor de afhandeling binnen de ambulancevoorzieningen. Mogelijk is de C1 of C2-urgentie te lezen op een overdrachtsformulier van de ambulancevoorziening.
    • Note: ketenpartners kunnen straks van patiënten vernemen dat zij door de meldkamercentralist naar de huisarts (of een andere ketenpartner) zijn verwezen.

Meer informatie?
Bekijk de uitleg-video voor een duidelijke uitleg over de urgentie-indeling of kijk op de website van Ambulancezorg Nederland (AZN).

Bron: Ambulance Amsterdam

Deel bericht:

Meer weten?

Als u meer wilt weten over deze focusgroepen en/of onderwerpen, kunt u contact opnemen met de betrokken adviseurs: