Landelijke pilot zorgcoördinatie – Zorgcoördinatie Almere: inzet thuiszorg voor acute zorgvragen buiten kantooruren - Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland

7 juli 2022
|
Nieuws

Landelijke pilot zorgcoördinatie – Zorgcoördinatie Almere: inzet thuiszorg voor acute zorgvragen buiten kantooruren

Op 24 juni 2022 heeft Gijs Roest, directeur RAV Flevoland / Gooi en Vechtstreek, een presentatie gegeven in het Algemeen ROAZ over de landelijke pilot zorgcoördinatie die plaatsvindt in zijn regio. De landelijke pilots zorgcoördinatie hebben als doel dat patiënten op de juiste plek en juiste plaats zorg ontvangen en vermindering van druk op de acute zorg. Zorgcoördinatie vraagt altijd om samenwerking tussen aanbieders van acute zorg. Momenteel toetsen 10 regio’s in Nederland het concept zorgcoördinatie in 10 afzonderlijke pilots.

Gijs Roest deelt namens het projectteam graag de ervaringen tot nu toe met de pilot die loopt in Almere:

Hoe is deze pilot tot stand gekomen?

We hadden het idee dat sommige patiënten met andere zorg beter en doelmatiger geholpen zijn. Vooral buiten kantooruren. Soms liggen mensen op de SEH die vanuit medisch oogpunt naar huis kunnen, maar waarvoor dan wel zorg geregeld moet worden. Soms is een ELV-bed een goed alternatief en een verpleegkundige kan de meeste katheter-problemen net zo goed oplossen als een huisarts. Zelfs komt het geregeld voor dat de ambulancedienst patiënten naar een ziekenhuis brengt, niet vanwege een strikte medische noodzaak, maar omdat thuisblijven zonder hulp onverantwoord is.

Daarom zijn de betrokken zorginstellingen benieuwd of we beter en doelmatiger zorg verlenen wanneer wijkverpleegkundigen acute zorgvragen buiten kantooruren kunnen beantwoorden. Onze pilot richt zich dus op ‘opvolging van zorg’. Andere pilots richten zich bijvoorbeeld meer op ‘eenduidige triage’.

Wat is de opzet van de pilot?

In Almere hebben we een enthousiaste en deskundige poule van wijkverpleegkundigen geformeerd, die in de weekenden (vrijdagavond, zaterdag en zondag overdag) beschikbaar is voor acute zorgvragen. Zij zijn rechtstreeks te bellen door de SEH, de HAP en de RAV. Deze wijkverpleegkundigen ‘houden kantoor’ op de triagepost van de HAP in Almere. In het project houden we bij wanneer en waarvoor de wijkverpleegkundigen worden ingezet en schatten we in welke inzet van andere aanbieders of instellingen wordt vermeden.

Welke organisaties nemen deel aan deze pilot?

Aan deze pilot in Almere doen Zorggroep Almere, Flevoziekenhuis, GGZ Centraal, Woonzorg Flevoland en RAV Flevoland/ Gooi en Vechtstreek mee.

Kunnen jullie al iets zeggen over de resultaten van de pilot tot nu toe?

De pilot is sinds oktober 2021 in de implementatiefase. Tot mei 2022 is het team 56 dagen inzetbaar geweest en is er 108 keer zorg aangevraagd door een ketenpartner. We zien een stijgende lijn in het aantal aanvragen.

Driekwart van de aanvragen komt vanuit de huisartsenzorg. Waarschijnlijk speelt de fysieke aanwezigheid van de wijkverpleegkundige op de HAP hierbij een rol (men ziet elkaar letterlijk) en soms luisterde de wijkverpleegkundige ook gelijk mee bij hulpvragen van patiënten. Maar we zien de laatste tijd ook een stijgend aantal aanvragen vanuit de SEH. De ambulancedienst mag zich nog wat vaker melden. De vraag was vrij gelijkmatig over de dag verdeeld en de gemiddelde doorlooptijd bij vragen waar geholpen kon worden was 84 minuten. Bij ongeveer 85% van de aanvragen kon de wijkverpleegkundige de passende zorg bieden, waarbij in een groot deel van die gevallen de wijkverpleegkundige geen andere ketenpartner meer hoefde in te schakelen. Onderstaande tabel geeft het effect aan van de inzet van de wijkverpleegkundige op de ketenpartners:
Landelijke pilot zorgcoördinatie – Zorgcoördinatie Almere: inzet thuiszorg voor acute zorgvragen buiten kantooruren

En wat zijn de voorlopige conclusies van deze pilot?

De inzet van wijkverpleegkundigen is minder frequent dan vooraf was ingeschat, maar toch is er doelmatigheidswinst. Er is een duidelijke indicatie dat je zorgkosten kunt besparen met de inzet van wijkverpleegkundigen buiten kantooruren voor de acute zorgvragen. De wijkverpleegkundigen zelf zijn enthousiast en zien het als een plus op hun werk. Ook de ketenpartners zijn erg positief, met de huisartsenzorg voorop. Die ervaren een plezierige ontlasting in hun werk.
Volgens de projectgroep is er meer potentie. Belangrijk hierbij is het genereren van bekendheid met dit zorgaanbod onder professionals. Wij denken dat het aantal zorgaanvragen stijgt met de tijd en zeker wanneer het aanbod structureel op alle avonden en in de weekenden aanwezig is.

Onze zorgverzekeraars kijken positief naar onze pilot en het is fijn te kunnen melden dat financiers van curatieve en langdurige zorg samen meedenken over deze zorgverlening in de toekomst.

Voor vragen over de pilot Zorgcoördinatie Almere, kunt u terecht bij Dennis Thuis, projectleider (d.thuis@ggdflevoland.nl)

Deel bericht:

Meer weten?

Als u meer wilt weten over deze focusgroepen en/of onderwerpen, kunt u contact opnemen met de betrokken adviseurs: