LNAZ het Landelijk Traumazorg Symposium - Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland

10 november 2022
|
Nieuws

LNAZ het Landelijk Traumazorg Symposium

Op vrijdag 4 november organiseerde LNAZ het Landelijk Traumazorg Symposium. Tijdens dit symposium, dat plaatsvond in de Galgenwaard in Utrecht, zijn verschillende interessante en actuele onderwerpen binnen de traumatologie en de rol van de landelijke traumaregistratie (LTR) aan bod gekomen. Zo sprak Jan Hoefnagel (ambulance- en IC-verpleegkundige) over de impact die de coronapandemie heeft gehad op het werkveld van de ambulancezorg, terwijl Dr. Mitchel Driessen (arts-onderzoeker UMC Utrecht) tijdens zijn presentatie de impact hiervan op de traumazorg in beeld heeft gebracht.

Dr. Pieter Joosse (traumachirurg in Noordwest Ziekenhuishuisgroep) sprak over de FRAIL-HIP studie, waaruit is gebleken dat het opereren van een gebroken heup bij zeer kwetsbare ouderen niet altijd van toegevoegde waarde is. Dr. Fiona Lecky (hoogleraar spoedeisende zorg bij de Universiteit van Sheffield) heeft de aanwezigen een kijkje gegeven in de keuken van het Trauma Audit and Research Network (TARN), een netwerkorganisatie in Engeland die, net zoals de LTR, gegevens verzamelt over de acute zorgketen van patiënten met (ernstig) traumatisch letsel.

Het woord was vervolgens aan prof. Dr. Martijn Poeze (traumachirurg bij Maastricht Universitair Medisch Centrum) die vertelde over de meerwaarde van het meten van kwaliteit van leven bij trauma patiënten in Nederland en de valkuilen die daarbij te identificeren zijn. Tot slot was het woord aan Nanne Jansen en Mariska de Jongh, beiden als onderzoekers werkzaam bij Netwerk Acute Zorg Brabant. Zij hebben de resultaten van hun studie naar het gebruik van machine learning data om het herstel van trauma patiënten te voorspellen.

Er kan teruggekeken worden op een mooie middag waar het belang van het delen van kennis over keten-brede traumazorg maar weer eens onderstreept werd. Een belangrijke voorwaarde om de zorg voor traumapatiënten verder te kunnen optimaliseren!

LNAZ het Landelijk Traumazorg Symposium

Na afloop van het symposium is het rapport ‘Landelijke Traumaregistratie 2017-2021’ verschenen. Dit rapport kunt u hier downloaden.

Foto: Promovendus Amsterdam UMC Eva Berkeveld en Prof. dr. Frank Bloemers bij het LTS Symposium 4 november. 

Bron: NAZNW-NHFL

Deel bericht:

Meer weten?

Als u meer wilt weten over deze focusgroepen en/of onderwerpen, kunt u contact opnemen met de betrokken adviseurs: