Met spoed beschikbaar - Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland

14 april 2022
|
Nieuws

Met spoed beschikbaar

Met Spoed Beschikbaar

Een goede en snelle gegevensuitwisseling in de acute keten is van groot belang. Het helpt patiënten met een acute zorgvraag zo snel mogelijk de juiste zorg te laten ontvangen. Daarnaast ondersteunt digitale gegevensuitwisseling zorgverleners in hun werk (minder administratie) en kunnen zij de kwaliteit van zorg verbeteren. In het Kwaliteitskader Spoedzorgketen is daarom door alle branche- en beroepsorganisaties uit de acute zorg besloten dat digitale gegevensuitwisseling in 2023 gerealiseerd moet zijn volgens de Richtlijn die voor de acute zorg is opgesteld.  

In het programma Met spoed beschikbaar werken de landelijke branche- en beroepsorganisaties van spoedzorgaanbieders, Patiëntenfederatie Nederland, het ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland, Nictiz en VZVZ samen aan het versnellen van de digitale gegevensuitwisseling binnen de acute zorgketen. Met Spoed Beschikbaar stelt project- en ICT-ondersteuning beschikbaar aan zogenoemde koplopers: zorgaanbieders waarbinnen de koppelingen om gegevensuitwisseling tot stand te brengen worden ontwikkeld. In eerste instantie richt het programma zich op de gegevensuitwisselingen tussen huisartsen, HAP, RAV en SEH.  

In onze regio zijn een aantal koploper projecten gestart en/of afgerond. In Den Helder loopt een koploperproject tussen de Huisartsenorganisatie Kop van Noord-Holland en de SEH van Noordwest Ziekenhuisgroep. In Amsterdam heeft een dergelijk project tussen de Huisartsenposten Amsterdam en het OLVG geresulteerd in een succesvolle implementatie. Hetzelfde geldt in het Gooi, waar de verwijzing tussen RHOGO en Tergooi is gerealiseerd. De RAV Gooi en Vechtstreek is betrokken bij een koploperproject met het St. Jansdal Ziekenhuis voor de berichten vanuit de ambulance naar de SEH.  

In onze ROAZ-regio willen we de verdere uitrol van de gegevensuitwisseling in de spoedzorgketen stimuleren. We doen dit met de ondersteuning vanuit het landelijke project Met Spoed Beschikbaar en met hulp van de drie RSO’s (SigraConnect4Care en Zorgring).  

Webinar

Op dinsdag 12 april van 17.00-18.00 uur heeft het landelijk programma Met spoed beschikbaar in samenwerking met NVZ, NFU en AZN het webinar ‘Vernieuwde en verbeterde gegevensuitwisseling tussen ambulance en spoedeisende hulp’ georganiseerd. Mocht u dit webinar gemist hebben, kunt u dit terugkijken via de website Met spoed beschikbaar   

Meer weten

Wil je meer weten van het project, ga dan naar de site van Met Spoed Beschikbaar, neem contact op met één van de drie RSO’s (SigraConnect4Care en Zorgring) of informeer bij Inge Verbeek (i.verbeek@amsterdamumc.nl) of Tom Fresen (t.fresen@amsterdamumc.nl). 

Deel bericht:

Meer weten?

Als u meer wilt weten over deze focusgroepen en/of onderwerpen, kunt u contact opnemen met de betrokken adviseurs: