Mogelijke voordelen van acute-opnameafdelingen - Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland

23 maart 2017
|
Nieuws

Mogelijke voordelen van acute-opnameafdelingen

Van de 93 Nederlandse ziekenhuizen met een SEH hebben er inmiddels 33 een acute-opnameafdeling (AOA). Patiënten van de SEH kunnen daar door verschillende specialisten worden opgenomen voor uitgebreide en snelle diagnostiek en multidisciplinaire behandeling gedurende maximaal 2-3 dagen. Een AOA kan voor zowel patiënten als ziekenhuizen voordelen hebben, mits de invoering goed is voorbereid.

Dat schrijven Louise van Galen en collega’s van het VUmc in een systematische literatuurstudie en inventarisatie van de implementatie van AOA’s in Nederland (Eur J Intern Med. 2016; online 12 november). Met name in het Verenigd Koninkrijk en Australië zijn AOA’s breed ingevoerd om de toenemende druk op de acute zorg op te vangen. Het gaat overwegend om afdelingen waar patiënten voor verschillende interne specialismen worden opgenomen.

Van Galen en collega’s vonden 31 studies. Met name een Brits en een Iers ziekenhuis rapporteerden gunstige effecten. Zo was in een aantal studies de opnameduur korter, zowel op de SEH als in het ziekenhuis in het algemeen. Daarnaast daalden de ziekenhuismortaliteit en heropnamecijfers. Ook het ziekenhuis als geheel profiteerde, bijvoorbeeld van minder interne patiënten op ‘niet interne’ bedden, minder overplaatsingen naar andere afdelingen en naar de IC. Studies uit Australië laten echter wisselende resultaten zien en in Denemarken ging de invoering van een AOA gepaard met een hogere mortaliteit van hartpatiënten. Er werden geen meta-analyses verricht.

De onderzoekers pleiten voor richtlijnen en kwaliteitsindicatoren voor AOA’s, waarin duidelijk de randvoorwaarden moeten zijn gedefinieerd. Bijvoorbeeld over de aanwezigheid van artsen en superviserend specialisten, scholing voor verpleegkundig personeel, diagnostische mogelijkheden en de logistiek van overige verpleegafdelingen die patiënten moeten opvangen die na een AOA-opname niet naar huis kunnen.

Bron: NTVG

Deel bericht:

Meer weten?

Als u meer wilt weten over deze focusgroepen en/of onderwerpen, kunt u contact opnemen met de betrokken adviseurs: