Nieuw landelijk protocol Ambulance Amsterdam LPA9 - Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland

4 juli 2023
|
Nieuws

Nieuw landelijk protocol Ambulance Amsterdam LPA9

LANDELIJK PROTOCOL AMBULANCEZORG (LPA)

Het Landelijk Protocol Ambulancezorg (LPA) voorziet de ambulancezorgprofessionals van protocollen waarmee de zorg zoveel mogelijk evidence based kan worden verleend.

Het LPA is een hulpmiddel om tot goede ambulancezorg te komen. Het is geen protocol dat in alle situaties met een vaststaand algoritme op rigide wijze moet worden gevolgd. De nadruk ligt op het bieden van ondersteuning aan de ambulancezorgprofessional bij het nemen van beslissingen over passende zorg voor een individuele patiënt in een specifieke situatie. De toelichting (TLPA) en de verantwoording (VLPA) van het LPA maken integraal onderdeel uit van het LPA.

Protocollencommissie

De protocollencommissie die het LPA ontwikkelt, bestaat uit een afvaardiging van de Nederlandse Vereniging van Medisch Managers Ambulancezorg (NVMMA) en een afvaardiging van V&VN Ambulancezorg. De commissie staat onder leiding van een onafhankelijk voorzitter/huisarts. Jaarlijks inventariseert de commissie of nieuwe medische inzichten aanleiding zijn voor het (volledig of deels) actualiseren van het LPA.

Leden protocollencommissie

 • M. (Martijn) Rutten
  huisarts, externe voorzitter protocollencommissie
 • A. (Arjan) Bruintjes – RAV Utrecht
  Ambulanceverpleegkundige, Verpleegkundig Specialist Acute Zorg; V&VN Ambulancezorg
 • K. (Klaartje) Caminada – Ambulance IJsselland
  Medisch Manager Ambulancezorg; NVMMA
 • B. (Bert) Dercksen – UMCG Ambulancezorg
  Medisch Manager Ambulancezorg; NVMMA
 • M. (Matthijs) de Visser – RAV Hollands Midden
  Ambulanceverpleegkundige, Physician Assistant; V&VN Ambulancezorg
 • T. (Trudie) van Duin – AZN
  Programmamanager; ambtelijke ondersteuning
 • K. (Karin) Lelieveld – AZN
  Beleidsmedewerker

LPA9

Het LPA9 is vanaf 1 mei 2023 vigerend. De (nieuwe) Ambulancezorg app is leidend voor de ambulancesector. Het LPA9 is in oktober 2022 bestuurlijk vastgesteld door AZN, de NVMMA en V&VN Ambulancezorg. De RAV’s zijn in de periode februari 2023 tot mei 2023 overgegaan naar het LPA9.

Bestelformulieren Onderwijsboek protocollen LPA9

Er is een onderwijsboek LPA9 beschikbaar met daarin de stroomschema’s van de protocollen. In het onderwijsboek, welke een A4-formaat heeft, zijn de toelichting en verantwoording van de protocollen niet opgenomen.

De onderwijsboeken LPA9 zijn rond 1 juli a.s. beschikbaar en bestellingen worden na die datum verzonden.

 

 

 

Deel bericht:

Meer weten?

Als u meer wilt weten over deze focusgroepen en/of onderwerpen, kunt u contact opnemen met de betrokken adviseurs: