NZa: Aandacht nodig voor kritieke planbare zorg en vervolgzorg bij opschalen ziekenhuiszorg - Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland

28 januari 2022
|
Nieuws

NZa: Aandacht nodig voor kritieke planbare zorg en vervolgzorg bij opschalen ziekenhuiszorg

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vindt het van groot belang dat er de komende periode specifieke aandacht is voor het inhalen van uitgestelde IC-afhankelijke kritieke planbare zorg. Van de ziekenhuizen zegt 24 procent de kritieke planbare zorg niet volledig binnen de norm van zes weken te kunnen leveren. Het zijn gegevens uit de Monitor Toegankelijkheid van Zorg; Gevolgen van covid-19 van de Nederlandse Zorgautoriteit.

Gezondheidsschade

Het overschrijden van de norm kan volgens de autoriteit leiden tot onomkeerbare gezondheidsschade. De kritieke planbare zorg waar geen IC-bed voor nodig is, is wel veelal doorgegaan. Ook ziet de NZa de afgelopen weken dat ziekenhuizen procentueel steeds meer kritieke planbare zorg zijn gaan leveren en dat initiatieven worden opgestart om deze zorg snel in te kunnen halen.

Opschalen

De NZa benadrukt dat het opschalen van ziekenhuiszorg kan leiden tot druk bij bijvoorbeeld de wijkverpleging, omdat patiënten na een ziekenhuisopname soms thuiszorg nodig hebben. Ziekenhuizen moeten de zorg in overleg met zorgaanbieders in de eerstelijn opschalen. Momenteel staan naar schatting 130 duizend meer operaties dan normaal in de zogenoemde werkvoorraad van de ziekenhuizen.

Zorgverzekeraar

Er zijn grote verschillen tussen ziekenhuizen; patiënten kunnen soms eerder terecht op een andere locatie. De zorgverzekeraar kan daarbij bemiddelen, stelt de autoriteit. Patiënten moeten daarvoor soms wel bereid zijn om verder te reizen. Ziekenhuizen schalen de planbare zorg weer op, zoals knie-, heup-, en liesoperaties. Waar een maand geleden nog 50 procent van de ziekenhuizen aangaf deels of volledig te leveren, is dat nu 97 procent. Op dit moment is 18 procent minder operatiekamers in gebruik dan normaal. Een maand geleden was dit nog 59 procent. De planbare zorg die geleverd wordt, zit de kritieke planbare zorg niet in de weg.

Uitgestelde operaties

Tijdens de deltagolf zijn minder operaties uitgevoerd. Dit is zichtbaar in de hogere werkvoorraden van ziekenhuizen. In de laatste twee maanden zijn ongeveer 24 duizend extra operaties uitgesteld. Voor alle specialismen ligt de hoeveelheid geleverde zorg sinds oktober onder het niveau van voor de pandemie. In december neemt ook het aantal polikliniekbezoeken af. De oncologische diagnostiek is desondanks niet afgenomen tot en met december.

Ggz

De toegankelijkheid van de geestelijke gezondheidszorg staat ook nog steeds onder druk. De vraag naar ggz is al geruime tijd hoger dan voorheen, met name van jongeren, en de wachttijden zijn stabiel maar hoger dan de norm. Door de lange wachttijden en de stijgende zorgvraag neemt ook de druk bij de huisarts (poh-ggz) toe.

Verpleeghuizen

De bezettingsgraad in de verpleeghuizen is in de laatste weken van 2021 gedaald. Dit komt waarschijnlijk door de toenmalige hoge besmettingscijfers daar, de sterfgevallen en het uitstellen van opnames vanwege angst voor een lockdown. Daarnaast is er nog steeds een hoog percentage ziekteverzuim onder het personeel en een personeelstekort.

Bron: Skipr

Deel bericht:

Meer weten?

Als u meer wilt weten over deze focusgroepen en/of onderwerpen, kunt u contact opnemen met de betrokken adviseurs: