Ouderenzorgorganisaties Amstelveen werken voortaan met één loket - Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland

12 oktober 2023
|
Artikelen

Ouderenzorgorganisaties Amstelveen werken voortaan met één loket

Ouderenzorgorganisaties Amstelveen werken voortaan met één loket

Brentano, Amstelring en Zonnehuisgroep Amstelland gaan samenwerken in de wijkzorg. Huisartsenpraktijken, ziekenhuizen en aanstaande cliënten kunnen vanaf 10 oktober via één centrale ingang wijkzorg voor patiënten aanvragen.

Het gaat om een pilot waarin de wijkteams eerst onderling zullen oefenen met deze werkwijze. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door Amstelland Zorg en financiering door zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid en de subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging voor ondersteuning van de wijkverpleging.

Tijd slim indelen

Steeds meer mensen hebben wijkzorg nodig en die zorg wordt steeds complexer. Het aantal mensen dat wijkzorg biedt, stijgt echter niet. “We hebben alle drie dezelfde visie als het gaat om zorg in de wijk”, zegt Michiel Wassenaar, directeur Thuis en herstel van Zonnehuisgroep Amstelland. “Door nog intensiever samen te werken en afspraken te maken, kunnen onze wijkteams aan meer mensen zorg bieden. Daarbij proberen we hun tijd zo slim mogelijk in te delen.”

Eén loket

De nieuwe werkwijze begint met een heldere verwijzing door de huisarts of het ziekenhuis. “De huisarts legt uit dat er een wijkverpleegkundige bij de patiënt langskomt”, zegt Jacomien de Jong van Amstelland Zorg. “Daarna kan de huisarts via één centrale website de aanvraag indienen. Heel prettig, want voorheen waren zij veel tijd kwijt met het vinden van beschikbare wijkzorg.”

Nieuwe aanvragen verdelen

Elke dag verdelen medewerkers uit wijkteams van Brentano, Amstelring en Zonnehuisgroep Amstelland de nieuwe aanvragen in gezamenlijk overleg. Daarna onderzoekt een wijkverpleegkundige samen met de patiënt wat hij of zij nog zelf kan doen. Is er een naaste die kan helpen? Welke hulpmiddelen, zoals een druppelbril, medicijndispenser en beeldbellen, zijn geschikt? Kan er ook via de gemeente of het sociale domein hulp komen? Daarna vindt terugkoppeling plaats naar de verwijzer en naar de patiënt.

Nieuwe collega’s

“De nieuwe werkwijze is ook goed voor onze medewerkers”, zegt bestuurder Angelique Schuitemaker van Brentano. “Zij zijn dit project gestart, omdat ze elke dag de druk ervaren. Dankzij de pilot voelen ze zich gesteund door een groep ‘nieuwe’ collega’s die kunnen helpen om alles rond te krijgen. Maar ook als je er zelf niet uitkomt of vragen hebt. We verwachten veel van elkaar te kunnen leren.”

Uitbreiding in 2024

De ambitie is om de geteste nieuwe werkwijze in 2024 verder te brengen. Bijvoorbeeld door andere typen wijkzorg -casemanagers dementie, technische zorg- toe te voegen aan het aanmeldpunt, door uit te breiden buiten Amstelveen of door uit te breiden met andere wijkzorgaanbieders. Op www.wijkzorgamstelveen.nl kunnen huisartsenpraktijken, ziekenhuizen maar ook patiënten wijkzorg aanvragen vanaf 10 oktober 2023.

Bron: Skipr

Deel bericht:

Meer weten?

Als u meer wilt weten over deze focusgroepen en/of onderwerpen, kunt u contact opnemen met de betrokken adviseurs: