Rapport Landelijke Trauma Registratie - Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland

27 januari 2021
|
Nieuws

Rapport Landelijke Trauma Registratie

Recent is het Rapport Landelijke Trauma Registratie 2015-2019 verschenen. Dit rapport toont gegevens over ruim 77.000 acuut opgenomen patiënten met letsel(s) in de Nederlandse ziekenhuizen. De tijdsspanne van dit rapport betreft naast 2019 ook de vier jaren daarvoor (2015-2019). Alle elf traumacentra hebben elk voor hun eigen regio data aangeleverd. Data over onder meer de oorzaak van het ongeval, opvang door een traumateam, spoedinterventies en 30 dagen mortaliteit, maar ook over het volume, de spreiding en uitkomst van (ernstig) gewonde klinische ongevalpatiënten.

Rapportage Landelijk 2020 – V2

Naast het landelijke rapport is er ook een regionale versie van het rapport beschikbaar. Hierin worden de traumaregistratie-data gepresenteerd van de 9 ziekenhuizen in regio van Netwerk Acute Zorg Noordwest.

Regionaal LTR rapport

Deel bericht:

Meer weten?

Als u meer wilt weten over deze focusgroepen en/of onderwerpen, kunt u contact opnemen met de betrokken adviseurs: