Regionale projectgroep ‘Reanimatie Dashboard N-Holland’ - Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland

23 maart 2023
|
Artikelen

Regionale projectgroep ‘Reanimatie Dashboard N-Holland’

Regionale projectgroep ‘Reanimatie Dashboard N-Holland’

 

Achtergrond

Reanimatiezorg is ketenzorg in optima forma. Alle schakels kunnen doorslaggevend zijn in een succesvolle reanimatie en goede uitkomst voor de patiënt. In verschillende databases worden gegevens van deze schakels verzameld en geanalyseerd. Doordat deze gegevens niet of slechts ten dele met elkaar gedeeld worden, is een helder overzicht van alle reanimaties en de uitkomsten hiervan niet beschikbaar. Daarnaast wordt een groot deel van de verzamelde informatie gebruikt voor interne analyses of wetenschappelijk onderzoek. Alhoewel beide facetten enorm belangrijk zijn voor kwalitatief hoogstaande zorg, zien wij een meerwaarde in het delen van deze informatie en het overzicht wat we hiermee creëren. Door de gehele keten in beeld te krijgen kunnen verbeteringen of best practices in delen van de keten of over de gehele linie aangewezen en gedeeld worden.

 

Doel

Het doel van deze projectgroep is het ketenbreed verbeteren van de reanimatiezorg. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is het creëren van een overzicht van alle reanimaties in de regio.

 

Wie

De regionale projectgroep bestaat uit een afvaardiging van betrokken personen uit de ziekenhuizen en ambulancediensten, Arrest en HarstslagNu. Het ROAZ-bureau Noord-Holland/Flevoland faciliteert de overleggen, creëert het dashboard en stelt dit beschikbaar aan de leden van de projectgroep.

 

Het dashboard

Middels PowerBI creëren we een dashboard waarin veel karakteristieken van de reanimaties terug te vinden zijn. Vanzelfsprekend is het anonimiseren van de data hierin een belangrijk aandachtspunt. Doordat gegevens vanuit de ARREST-database gebruikt worden, is veel informatie voorhanden. Dit zal gecombineerd worden met ritgegevens van de ambulancediensten Amsterdam, Kennemerland en Noord-Holland Noord. Hierdoor kan een zeer compleet beeld van de hele keten geschetst worden.

Deel bericht:

Meer weten?

Als u meer wilt weten over deze focusgroepen en/of onderwerpen, kunt u contact opnemen met de betrokken adviseurs: