ROAZ gaat per 17 januari over op het LPZ voor afkondigen acute stops - Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland

16 januari 2022
|
Nieuws

ROAZ gaat per 17 januari over op het LPZ voor afkondigen acute stops

In de ROAZ-regio Noord-Holland / Flevoland zal het afkondigen van stops acute zorg  per 17 januari 2022 gedaan gaan worden in het Landelijk Platform Zorgcoördinatie (LPZ). Vanaf deze datum zal het huidige systeem  Acuut Zorg Portaal (AZP) niet meer gebruikt kunnen worden. Dat heeft de stuurgroep “24/7 inzicht in capaciteit/ LPZ op 12 januari 2022 besloten.

ROAZ gaat voor acute stops over op nieuwsysteem

Het betreft de volgende stops:Spoed Eisende Hulp (SEH)

  • Shockroom (SR)
  • Eerste Hart (Long) Hulp (EH(L)H
  • Percutane Coronaire Interventie (PCI)
  • Cardiac Care Unit (CCU)
  • CT trombolyse (CTT).

Het afkondigen van verloskunde stops zal nog wel enige tijd gedaan worden in het AZP. Als alles volgens plan verloopt zal het LPZ per 16 februari 2022 ook worden ingezet voor de verloskunde stops.

Hiermee hebben we een nieuwe mijlpaal bereikt met gebruik van het LPZ. We danken alle ziekenhuizen, meldkamers en ambulancediensten voor het werk dat is gedaan in de voorbereiding voor deze overgang. De komende maanden gaan we gestaag verder met het zichtbaar maken van de (vrije) klinische capaciteit van alle ziekenhuizen, met een geheel vernieuwd dashboard voor verloskunde en met de het weergeven van de verschillende druktegegevens op de SEH’s.

Het LPZ wordt hiermee het instrument van de acute zorg in onze regio waar we op basis van real time inzicht echt kunnen gaan sturen om zo de schaarse capaciteit optimaal te benutten.

Meer informatie


Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Tom Fresen (t.fresen@amsterdamumc.nl, 020-4442093) of Inge Verbeek (i.verbeek@amsterdamumc.nl, 020-4444516).

Deel bericht:

Meer weten?

Als u meer wilt weten over deze focusgroepen en/of onderwerpen, kunt u contact opnemen met de betrokken adviseurs: