Samenwerkingsdag GHOR en Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland - Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland

5 februari 2024
|
Nieuws

Samenwerkingsdag GHOR en Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland

Samenwerkingsdag GHOR en Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland

Het is 16 januari 2024 rond half negen ‘s ochtends. Er is veel sneeuw gevallen en langzaam aan druppelen de vertegenwoordigers van de zes verschillende GHOR-regio’s & Netwerk Acute Zorg NH/FL binnen.

 

Een aantal personen is druk bezig met het bezweren van een interne ‘crisis’, namelijk de installatie van een beamer. Daarnaast geniet een aantal van koffie of thee, terwijl ze in gesprek raken met collega’s uit andere regio’s.

Deze ochtend staat in het teken van samenwerking tussen de GHOR-bureaus (Amsterdam-Amstelland, Noord-Holland-Noord, Zaanstreek-Waterland, Flevoland & Gooi- en Vechtstreek en Kennemerland) onderling en het Netwerk Acute Zorg NH/Fl. Met andere woorden: hoe kunnen we gezamenlijk meer optrekken, de verschillende zorginstellingen (beter) bedienen en waar kunnen we van elkaar leren en elkaar sterker maken. Dit alles om de veerkracht van de totale zorgketen te bevorderen.

De triage van de communicatiestijl (aan de hand van de B.A.N.K.®-methode) daarna verheldert een stuk in hoe mensen onderling goed op elkaar af kunnen stemmen en ook hoe dit toegepast kan worden in relatie tot de verschillende signaturen van de afzonderlijke GHOR-bureaus, dan wel op Netwerk Acute Zorg NH/FL. De basis voor een betrouwbare, relatie- en resultaatgerichte en duurzame samenwerking wordt zo gelegd.

Dan gaat de groep in ‘crisismodus’. Dit houdt in dit geval in dat men in drie crisisteams vergadert volgens de BOB(OC)-structuur. Op drie onderwerpen (informatiedeling GHOR/Netwerk Acute Zorg NH/FL, Versterking brug Rijksweg A7 en Opleiden, Trainen & Oefenen) wordt gestart met de Beeldvorming. In deze fase wordt uitgevraagd hoe de separate deelnemers dit onderwerp zien. De voorzitters leiden de vergadering strak en de loggers noteren adequaat wat wordt aangedragen. In de Oordeelsvorming worden er dan één of twee punten uit de beeldvormings-fase uitgelicht om de knelpunten, impact en scenario’s daarvan te bespreken. Er wordt serieus gediscussieerd en ook worden heikele punten tussen de verschillende organisaties aangekaart.

Vervolgens worden er in de fase Besluitvorming besluiten genomen.

Éen daarvan is: We gaan samenwerken!

Door onder andere dit besluit worden vervolgacties, in de Opdrachtfase, gedefinieerd.

In laatste fase – de Controlefase – worden de binnen de groepjes besproken zaken aan de twee andere groepen aan de hand van de BOBOC-flappen gepresenteerd. Ook dit gebeurt in een constructieve sfeer en smaakt echt naar meer. Daarom zullen de GHOR-bureaus en het Netwerk Acute Zorg NH/FL binnen niet al te lange tijd weer bij elkaar komen om de samenwerking nóg meer vorm te gaan geven. De wil is er en dan zullen de resultaten, in een goede verstandhouding, met zekerheid gaan komen. Deze zullen dan een lang effect gaan hebben binnen alle deelnemende regio’s en uiteindelijk ook daarbuiten.

Deel bericht:

Meer weten?

Als u meer wilt weten over deze focusgroepen en/of onderwerpen, kunt u contact opnemen met de betrokken adviseurs: