Sector ROAZ - Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland

23 april 2024
|
Nieuws

Sector ROAZ

Op donderdag 15 februari vond weer het eerste bestuurlijke Sector ROAZ van 2024 plaats. In het Sector ROAZ wordt gewerkt met een afvaardiging van bestuurlijke vertegenwoordigers per sector. De vertegenwoordigers halen input en feedback op vanuit hun achterban, waarmee zij op adequate wijze zorgen voor gedragen besluitvorming op basis van consensus.

Op de agenda stond de voortgang van het TAZK-programma, de ROAZ-plannen en de ontwikkelingen rondom zorgcoördinatie in de ROAZ-regio. Eind december 2023 is het ROAZ-plan opgeleverd voor Noord-Holland/Flevoland als ook de vijf subregionale plannen. Tijdens het laatste sector ROAZ-overleg d.d. 30 november 2023 is er besloten dat het sector ROAZ aanblijft als stuurgroep voor TAZK en het ROAZ-plan. Hoe kan er een goede voortgang gegeven worden aan de plannen met name op procesniveau? Belangrijk is dat mensen met elkaar in verbinding blijven, maar ook dat er een duidelijke governance is, die gerelateerd is aan het ROAZ. Het voorstel is om per subregio een kernteam in te richten. Dit team bestaat uit een programmacoördinator, vertegenwoordiger zorgverzekeraar, bestuurlijke vertegenwoordiging en een adviseur van het ROAZ-bureau om de verbinding met het ROAZ te houden. Tevens was er overeenstemming over aanstelling van een programmacoördinator per subregio en financiering te regelen voor in ieder geval het jaar 2024. Zodat continuïteit en voortgang gewaarborgd zijn.

Geboortezorg OLVG gaat per april 2024 volledig op locatie Oost. Bestuurder Pien Beltman ligt het continuitsplan toe. OLVG heeft twee locaties, maar wegens personele krapte wordt de geboortezorg gelateraliseerd naar locatie Oost. Daar is een continuïteitsplan voor gemaakt en dit overleg moet dat plan vaststellen. OLVG is met vele partijen in gesprek om de lateralisatie op 1 april 2024 te realiseren. In verband met de aanstaande sluiting van de Huisartsenpost Amsterdam Zuid stond het concept continuiteitsplan ook geagendeerd. Bestuurder Corine van Geffen heeft dit toegelicht en vragen beantwoordt.

Impact werkzaamheden A7 op bereikbaarheid acute zorg: van 1 april tot en met 1 september 2024 vinden er versterkingswerkzaamheden plaats aan beide zijden van het viaduct over het Noord-Hollands Kanaal van de Rijksweg A7. De gehele periode is één rijbaan steeds afgesloten en het aantal rijbanen van vier naar zes gaat. Rijkwaterstaat verwacht enorme filedruk. Sinds 8 februari is er gestart met een wekelijks tactisch overleg ‘Witte Keten”. Op 1 en 29 maart staat er ook een bestuurlijk overleg.

De financiering voor extra capaciteit voor de ambulancedienst is geregeld, maar is nochtans niet voldoende om alle problematiek op te lossen. Denk aan de acute huisarts, verloskundige en thuiszorg die in een niet-herkenbaar voertuig rijden. Hier wordt naar gekeken. De IGJ is geïnformeerd en is aangesloten in het overleg.

Het volgende Sector ROAZ is op dinsdag 21 mei.

Bron: NAZNHFL

Deel bericht:

Meer weten?

Als u meer wilt weten over deze focusgroepen en/of onderwerpen, kunt u contact opnemen met de betrokken adviseurs: