Start LPZ Module Geboortezorg en pilot zorgcoördinatie v.a. 15 juni - Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland

4 juli 2023
|
Nieuws

Start LPZ Module Geboortezorg en pilot zorgcoördinatie v.a. 15 juni

Start LPZ Module Geboortezorg en pilot zorgcoördinatie v.a. 15 juni

Aanleiding

De capaciteitsproblemen in de geboortezorg in de ROAZ-regio zijn aanzienlijk, vooral in de regio Amsterdam-Amstelland (A-A) en zeker in de zomerperiode. Door de beperkte capaciteit komt het regelmatig voor dat de eerstelijns verloskundigen niet terecht kan met de zwangere op de bevalplek naar keuze (NB. gaat hier alleen om niet-acute en subacute indicaties; acute indicaties kunnen altijd direct terecht in dichtstbijzijnde ziekenhuis). Regelmatig is het noodzakelijk om meerdere telefoongesprekken te voeren met verschillende ziekenhuizen om een plekje te vinden. De LPZ module Geboortezorg voor heel NH&FL (die beschikbaarheid van de  afdeling en bedden inzichtelijk maakt), gecombineerd met een tijdelijke zorgcoördinatie-voorziening (ZCV) voor Amsterdam-Amstelland zou een oplossing kunnen bieden in het snel vinden van een bevalplek.

 

LPZ Module Geboortezorg Noord-Holland en Flevoland

De ROAZ-regio Noord-Holland & Flevoland is al in maart 2022 overgestapt naar het 1e onderdeel van de module Geboortezorg in het LPZ, namelijk de stops. De afgelopen maanden hebben ziekenhuizen hard gewerkt aan de koppeling tussen LPZ en ziekenhuisinformatiesystemen (EPIC, HIX). Hiermee zijn nu ook de actuele beddencapaciteiten op de afdelingen Verloskunde en Neonatologie inzichtelijk. In het verlengde zijn met alle regionale vertegenwoordigers (focusgroep, COGAA en LPZ-projectleiders) passende afspraken gemaakt over hoe deze bedcapaciteiten gebruikt kunnen worden om de schaarse geboortezorg-capaciteit regionaal optimaal te benutten. De procedure met alle afspraken is te vinden via de volgende link [LINK].

De belangrijkste afspraken zijn samengevat:

  • Acute indicaties verlopen altijd al via het spoednummer van de meldkamer en mogen NIET omgeleid of geweigerd worden. Het LPZ geboortezorg geldt dus niet voor acute indicaties.
  • Bij subacute of niet-acute indicaties belt de eerstelijns verloskundige eerst het voorkeursziekenhuis. Bij weigering geldt dat de verloskundige het ziekenhuis belt dat op dat moment nog WEL de benodigde operationele verloskamer, NEO-bed of verblijfkamer beschikbaar heeft: [JPEG stroomschema].
    • Niet-acute indicatie – bel ziekenhuis met ‘beschikbaarheid groen’ (>= 2 bedden vrij).
    • Subacute indicatie – bel ziekenhuis met ‘beschikbaarheid oranje’ (d.w.z. 1 bed vrij).
  • Ziekenhuizen hebben echter nog altijd de mogelijkheid om tijdelijk een algehele geboortezorg-stop af te kondigen. M.u.v. het eigen VSV-ziekenhuis en bij acute indicaties, belt een verloskundige ziekenhuis met een algehele ‘stop’ NIET. De stops zijn leidend, de beddencapaciteiten ondersteunend.

Het LPZ-protocol zal op donderdag 15 juni 2023 ingaan in heel Noord-Holland en Flevoland. Hierbij zien we de eerste 2 weken (tot 1 juli) nog wel als opstartperiode, waarbinnen de verschillende bedcapaciteiten steeds beter moeten gaan kloppen. Essentieel voor het functioneren en slagen van het LPZ is dat alle relevante professionals kunnen inloggen in het LPZ en de inhoud van de handleiding/ protocol LPZ en ZCV kennen. Wij roepen de ziekenhuizen en praktijken op hier aandacht aan te besteden de komende periode. Bij vragen kunt u mailen met ROAZ@amsterdamumc.nl

Tijdelijke Zorgcoördinatie-Voorziening geboortezorg voor Amsterdam-Amstelland

In theorie moet inzicht in stops en bedcapaciteiten via het LPZ voldoende zijn om snel een plek te vinden. Het LPZ is echter (nog) niet altijd en in alle situaties (bijv. door drukte) een geschikt instrument. Daarom zal voor eerstelijns verloskundigen in Amsterdam-Amstelland op 15 juni aanvullend een tijdelijke ZorgCoördinatie-Voorziening Geboortezorg (ZCV) starten: een 24/7 bemande telefoonlijn vanuit de meldkamer om een beschikbare plek in een ziekenhuis te vinden. Indien het LPZ echt geen optie is kunnen verloskundigen bellen met: 088-0129712 (bij geen gehoor: 06-11519432). Het gaat vooralsnog echt om een tijdelijk pilot van 4 maanden. Na afloop van de pilotfase wordt geëvalueerd of voortzetting van de dienstverlening nodig en nuttig is.

 

Deel bericht:

Meer weten?

Als u meer wilt weten over deze focusgroepen en/of onderwerpen, kunt u contact opnemen met de betrokken adviseurs: