Status Spaarne Gasthuis, locatie Haarlem Noord van SEH naar Spoedpost - Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland

12 oktober 2023
|
Nieuws

Status Spaarne Gasthuis, locatie Haarlem Noord van SEH naar Spoedpost

Status Spaarne Gasthuis, locatie Haarlem Noord van SEH naar Spoedpost

Het Spaarne Gasthuis, locatie Haarlem Noord heeft in afstemming met de ketenpartners, het ROAZ en het IGJ besloten om de status als SEH locatie Haarlem Noord te veranderen in een Spoedpost.

Het Spaarne Gasthuis staat bij het RIVM, het ROAZ, de Veiligheidsregio Kennemerland en in de LPZ geregistreerd als Spoed Eisende Hulp. De afgelopen jaren is de locatie Haarlem Noord echter zodanig veranderd dat van een SEH volgens de eisen van het Kwaliteitskader Spoedzorg geen sprake meer is. Haarlem Noord is geleidelijk veranderd in een Spoedpost die gesloten is in de nachtelijke uren.

In de Spoedpost werken de huisartsen van de Stichting Spoedpost Zuid Kennemerland samen met een SEH-verpleegkundige en een arts assistent chirurgie. Het feit dat Haarlem Noord geregistreerd staat als Spoed Eisende Hulp maar dat niet is, zorgt voor verwarring zowel intern als bij externe partners.

IGJ gaat akkoord met het aanpassen van de status van Haarlem Noord gezien de feitelijke zorgverlening die er sinds enige jaren plaatsvindt. Ten gevolge hiervan zal het Spaarne Gasthuis ook  stoppen met data-aanlevering aan de LPZ over Haarlem Noord.

Bron: NAZNHFL

 

Deel bericht:

Meer weten?

Als u meer wilt weten over deze focusgroepen en/of onderwerpen, kunt u contact opnemen met de betrokken adviseurs: