Thema-avond Traumachirurgie: ‘Lateralisatie van traumazorg: kansen voor optimalisatie” - Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland

23 maart 2023
|
Artikelen

Thema-avond Traumachirurgie: ‘Lateralisatie van traumazorg: kansen voor optimalisatie”

Thema-avond Traumachirurgie: ‘Lateralisatie van traumazorg: kansen voor optimalisatie”

Op dinsdag 7 maart heeft de thema-avond ‘Lateralisatie van traumazorg: kansen voor optimalisatie” plaatsgevonden in Amsterdam UMC. Tijdens deze avond, die met 200 deelnemers druk werd bezocht, namen sprekers prof. dr. Mark Kramer (lid Raad van Bestuur Amsterdam UMC en voorzitter Landelijk Netwerk Acute Zorg) en prof. dr. Frank Bloemers (hoofd traumacentrum Amsterdam UMC) de deelnemers mee in de lateralisatie van traumazorg binnen Amsterdam UMC die zal plaatsvinden op 27 maart aanstaande. Deze verschuiving van zorg naar locatie AMC betreft de zevende lateralisatie-wave binnen Amsterdam UMC. Na jarenlange voorbereiding door diverse stuur- en werkgroepen is Amsterdam UMC er klaar voor om de zogenoemde 112-traumazorg op te vangen op locatie Meibergdreef.

Na de presentaties van Kramer en Bloemers gaf dagvoorzitter Jens Halm het woord aan David Harten, manager zorg van Ambulance Amsterdam. In zijn betoog vertelde David over de consequenties van lateralisaties voor de organisatie van de ambulancezorg in het algemeen en meer specifiek voor de medewerkers van de ambulancedienst.
Rogier van den Berg, traumachirurg in het OLVG, deelde enkele oplossingen die binnen het OLVG zijn doorgevoerd om de doorstroom in de hele interne keten te verbeteren, zoals bijvoorbeeld het werken met het Virtual-Fracture-Care concept en het stationeren van een traumachirurg op de SEH. Dit alles met als belangrijke boodschap “Niet improviseren maar organiseren!”. Tijdens beide presentaties werd het belang van regionale samenwerking en goede onderlinge communicatie nog eens extra benadrukt.

Laatste spreker van de avond was Marleen Hendriks. Marleen is hoofd transferzorg binnen Amsterdam UMC. Transferzorg vormt een zeer belangrijke schakel in de ketenzorg van de traumapatiënt. Ontslagplanning kan in veel gevallen al bij opname opgestart worden. Desondanks blijkt het in de praktijk vaak toch lastig om een patiënt op tijd uit te plaatsen naar de ontslagbestemming in een verpleeg- of verzorgingshuis, een revalidatiecentra of hun eigen woonomgeving.

De avond werd afgesloten met een levendige paneldiscussie waar naast de panelladen ook diverse aanwezigen hun visie en mening hebben gedeeld ten aanzien van de verschillende regionale en landelijke ontwikkelingen op het gebied van lateralisaties en concentratie van zorg.

Al met al was het een geslaagde avond met zeer waardevolle discussies die het belang van regionale samenwerking binnen de gehele keten van acute zorg nogmaals onderstrepen.

Deel bericht:

Meer weten?

Als u meer wilt weten over deze focusgroepen en/of onderwerpen, kunt u contact opnemen met de betrokken adviseurs: