Trauma Night: Bekken - Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland

14 april 2022
|
Nieuws

Trauma Night: Bekken

Trauma Night: Bekkenfracturen

Op 8 februari 2022 vond de regionale Trauma Night plaats. Tijdens deze themabijeenkomst stond het onderwerp ‘Bekkenfracturen’ centraal. Besloten was om de avond geheel online te laten plaatsvinden, aangezien de besmettingscijfers van dat moment een fysieke bijeenkomst nog niet toelieten.  

De avond werd afgetrapt door Daphne van Embden, traumachirurg in Amsterdam UMC, met haar voordracht over bekkenringfracturen bij ouderen. Deze letsels komen geregeld voor en de aantallen zullen in de toekomst ook gaan toenemen. Van Embden vertelde over de resultaten van haar vragenlijst-onderzoek, welke recent is uitgevoerd onder orthopedische traumatologen en traumachirurgen in Nederland. Uit de 229 ingevulde vragenlijsten bleek dat de behandeling van bekkenringfracturen bij ouderen in de klinische praktijk verschilt en mede afhangt van de co-morbiditeit van de patiënt en het ziekenhuis waar de patiënt is opgevangen. De resultaten onderstrepen de noodzaak voor een landelijk uniform behandelprotocol.  

In het tweede deel van de avond heeft Anke Mennen, promovendus bij de afdeling Traumachirurgie van Amsterdam UMC, uitgeweid over de ‘Dutch Pelvic Fragility Fracture Study’. Aanleiding voor dit onderzoek is het feit dat het aantal fragiliteitsfracturen van het bekken in de laatste decennia heel sterk is toegenomen, waarbij bovendien blijkt dat de mortaliteit van deze groep patiënten gemiddeld 3 tot 4 keer hoger is dan hun leeftijdsgenoten. Ook Mennen constateert dat in Nederland de behandeling van bekkenfracturen bij oudere patiënten in de praktijk nogal varieert. In sommige gevallen wordt gekozen voor een conservatief beleid, terwijl er in andere gevallen besloten wordt een spoedoperatie dan wel een electieve operatie uit te voeren. De criteria voor de verschillende behandelkeuzes zijn echter niet duidelijk en vaak niet op wetenschappelijke basis gestoeld. De gerandomiseerde studie die Mennen in de komende jaren zal gaan uitvoeren in meerdere ziekenhuizen in de regio Noord-Holland en Flevoland, richt zich op het oplossen van deze kennis-lacune. 

Tot slot heeft Paul Johannesma, arts in opleiding bij de Heelkunde in Amsterdam UMC, de deelnemers aan de Trauma Night meegenomen in zijn bespreking van een interessante casus van een oudere vrouw met uitgebreide co-morbiditeit, die werd opgenomen op de SEH na een val op haar heup.  

Bron: Netwerk Acute Zorg NW

Deel bericht:

Meer weten?

Als u meer wilt weten over deze focusgroepen en/of onderwerpen, kunt u contact opnemen met de betrokken adviseurs: