Trendmonitor Acute Zorg 2018-2021 - Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland

5 oktober 2022
|
Nieuws

Trendmonitor Acute Zorg 2018-2021

Trendmonitor acute zorg Noord-Holland / Flevoland 2018 – 2021

Daling van het aantal contacten acute zorg tijdens de jaren met covid. Door vergrijzing en groei van de bevolking zal de omvang van de acute zorg sterk stijgen

Daling aantal contacten acute zorg 2020-2021
De jaren 2020 en 2021 waren door de corona-epidemie bijzondere jaren voor de maatschappij, maar zeker ook voor de acute zorg. Het gevolg was een grote daling van instroom in de acute keten in de eerste golf. Door de verschillende lockdowns en de bijbehorende maatregelen werd de keten geconfronteerd met een heel ander aanbod dan in de afgelopen jaren, zowel in vorm als in volume.

In 2020 is een forse daling te zien bij zowel SEH’s, HAP’s als RAV’s, respectievelijk een daling van 17%, 7% en 6%. In 2021 herstelden de aantallen patiënten in de acute zorg zich weer. Ten opzichte van de jaren 2018 en 2019 daalde het aantal patiënten op de SEH’s  en de HAP’s nog wel. Het aantal ambulanceritten was in 2021 wel weer wat hoger dan in de jaren voor covid.

Toename ouderen zorgen voor verhogen de druk op de acute zorg

Naast het volume van de afgelopen jaren is ook gekeken naar de verwachte ontwikkeling van het aantal patiënten in de acute zorg in 2025 en 2030. In alle subregio’s zien we een toename van het aantal inwoners (gemiddeld 11% in 2030). De mate waarin verschilt sterk per subregio. Wellicht nog belangrijker dan de algemene groei van de bevolking is de toename van het aantal ouderen. Het aantal 65-plussers stijgt in het ROAZ-gebied met 188.000 (33%) naar 757.000. Ook hier grote verschillen per subregio.

Het is duidelijk dat dit bij ongewijzigd beleid zal leiden tot een substantiële toename van de verschillende vormen van acute zorg. Door toegenomen SEH-bezoek zal het aantal acute opnames in de regio in 2030 met 20.000 (19%) kunnen stijgen. De huidige hoge druk in de keten en het daarmee samenhangende personeelstekort zal de komende jaren alleen nog maar verder toenemen. Het zal veel vragen van de ketenpartners om deze groei op te kunnen vangen. Samenwerking, innovatie en creativiteit zullen meer dan nodig zijn om het hoofd van de acute zorg boven water te houden.

Verantwoording

Voor Trendmonitor worden patiëntenaantallen en verrichtingen opgevraagd bij RAV, huisartsenposten (HAP) en spoedeisende hulp (SEH’s) in de ROAZ regio Noord-Holland / Flevoland.
Deze publicatie is opgesteld door @NetwerkAcuteZorgNoordwest en @SpoedZorgNet.

Het volledige rapport leest u hier.

Meer informatie:
Marloes Wessel: m.wessel@amsterdamumc.nl
Tom Fresen: t.fresen@amsterdamumc.nl

Deel bericht:

Meer weten?

Als u meer wilt weten over deze focusgroepen en/of onderwerpen, kunt u contact opnemen met de betrokken adviseurs: