Uitwisseling van gegevens tussen HAP en SEH en tussen RAV en SEH vordert langzaam maar gestaag - Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland

12 oktober 2023
|
Nieuws

Uitwisseling van gegevens tussen HAP en SEH en tussen RAV en SEH vordert langzaam maar gestaag

Met Spoed Beschikbaar: Uitwisseling van gegevens tussen HAP en SEH en tussen RAV en SEH vordert langzaam maar gestaag

HAP-SEH

Het gaat goed met de uitwisseling van gegevens tussen de HAP’s en de SEH’s. Vijf HAP’s hebben al een koppeling gerealiseerd met één of meerdere ziekenhuizen. Een aantal projecten loopt en verbindingen worden getest of er zijn concrete plannen om er mee aan de slag te gaan. De verwachting is dat eind dit jaar bijna alle HAP’s direct en volgens de geldende eisen de verwijzingen direct naar de SEH kunnen worden gestuurd.

RAV-SEH

Voor de koppeling tussen RAV en SEH is het minder rooskleurig. Er is slechts één koppeling tussen een RAV en een SEH gerealiseerd. Hier wordt ook de feedback tussen SEH en RAV elektronisch uitgewisseld. Toch zijn ook de verwachtingen voor de andere betrokkenen hoopvol. Voor de HiX-huizen kan de koppeling al gerealiseerd worden. Een aantal HiX-huizen wacht nog op de oplevering van de koppeling via het LSP, dit om de kosten te verlagen en het beheer te vereenvoudigen. De verwachting is dat veel van de HiX-huizen uiterlijk in het eerste kwartaal van 2024 de koppeling hebben lopen.

Voor de Epic-huizen zijn er nog een aantal technische hobbels die moeten worden overwonnen. Een directe koppeling is nog niet mogelijk. Er wordt nu gezamenlijk onderzocht wat de beste manier is om te kunnen voldoen aan de gewenste eisen. Hoewel de keuze op dit moment nog niet duidelijk is, verwachten we ook hier dat na het eerste kwartaal 2024 de meeste huizen de koppeling hebben gerealiseerd.

Wilt u meer weten over de voortgang per oganisatie en over de achtergrond van het project Met Spoed Beschikbaar (MSB) klik dan 2023-09-15 Memo Voortgang MSB-tom voor de notitie van van de voortgang per 1 september 2023.

 

Deel bericht:

Meer weten?

Als u meer wilt weten over deze focusgroepen en/of onderwerpen, kunt u contact opnemen met de betrokken adviseurs: