Update Focusgroepen - Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland

23 april 2024
|
Nieuws

Update Focusgroepen

Update Focusgroepen

Neurologie

Op 21 maart 2023 kwam de focusgroep neurologie bij elkaar. Er stonden verschillende onderwerpen

geagendeerd, waaronder:

  • Een update van 2 dasboards voor kwaliteitsverbetering in de keten: het DASA Codman Dashboard en het ROAZ KDO Dashboard. Er zijn afspraken gemaakt over het jaarlijks bespreken van resultaten.
  • Het andere onderwerp betrof het ROAZ-beeld en ROAZ-plan en de eerste prioritering van mogelijke oplossingen voor NH&FL richting 2030. Er zijn nu een drietal mogelijk projecten geprioriteerd voor verdere uitwerking. In het najaar zal er 1 worden gekozen en opgepakt.

Geboortezorg

OP 6 februari kwam de focusgroep verloskunde bij elkaar. Er is o.a. gesproken over:

  • Het continuïteitsplan voor de lateralisatie van OLVG West naar Oost. Dit kader wettelijke regels omtrent een wijziging in het acute zorgaanbod.
  • De impact en risico’s van de werkzaamheden aan de A7 voor de geboortezorg zijn besproken. Daarnaast zijn de werkwijze en overlegstructuren (tactisch en strategisch) toegelicht om maatregelen uit te werken. De maatregelen zijn eind maart vastgesteld.

Spoedzorgketen

Op 5 maart kwam de Focusgroep Spoedzorgketen bij elkaar. Er stonden verschillende onderwerpen geagendeerd, waaronder:

  • Gesproken is over de nieuwe urgentie indeling ambulancezorg.
  • Een activiteiten agenda voor de focusgroep Spoedzorgketen n.a.v. de dilemma sessie in oktober vorig jaar is besproken. Een kansrijk onderwerp voor de focusgroep om op te pakken is het flexibel inzetten van personeel (op de SEH). Op verschillende SEH ’s is er een personeelstekort en op andere plekken heeft men momenteel overcapaciteit doordat er boven formatief is opgeleid. De LPZ module Spoedzorg wordt doorontwikkeld waardoor er een mogelijkheid komt om met stoplicht te werken, een oranjestop kan straks kan worden ingezet. De Pilot Nedocs in het Dijklander Ziekenhuis zal in het volgende focusgroep overleg worden besproken.

Bron: NAZNHFL

Deel bericht:

Meer weten?

Als u meer wilt weten over deze focusgroepen en/of onderwerpen, kunt u contact opnemen met de betrokken adviseurs: