Update Regionale Zorgnetwerken Antibioticaresistentie NH-FL - Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland

7 juli 2022
|
Nieuws

Update Regionale Zorgnetwerken Antibioticaresistentie NH-FL

Tussentijdse jaarevaluatie
In de afgelopen maanden heeft het netwerkbureau gewerkt aan de tussentijdse jaarevaluatie voor deze subsidieperiode (1 mei 2021- 30 april 2022) voor het RIVM en het ministerie van VWS. Half juni is deze jaarevaluatie naar het RIVM gestuurd. Tot voor kort werd aangehouden dat de huidige subsidieperiode zou lopen tot 1 mei 2023, maar het ministerie heeft zeer recent laten weten deze subsidieperiode te willen verlengen tot 1 januari 2024. Vanaf 1 januari 2024 wil VWS werken met een structurele financieringswijze voor de ABR-zorgnetwerken.

Deze verlenging betekent dat het activiteitenprogramma van ons ABR-zorgnetwerk moet worden aangepast. Het zorgnetwerk wil daarom nog dit jaar gesprekken voeren met de regio om na te gaan welke activiteiten passend zijn om op te nemen in het activiteitenprogramma tot 1 januari 2024.

Update projecten voor Algemeen ROAZ
In juni heeft het netwerkbureau een update gemaakt voor het bestuurlijk ROAZ van 24 juni. Hierin zijn de belangrijkste project-updates van de afgelopen maanden kort toegelicht voor de 3 pijlers van het ABR-zorgnetwerk: Infectiepreventie, Surveillance en Juist Gebruik Antibiotica (JGA).

Wat is bijvoorbeeld nu precies het Infectiepreventiestimuleringsfonds? Voor wie en wat is het bedoeld en hoe vraag ik het aan? Lees het hier en doe er je voordeel mee: stimuleringsfonds .

Tevens attenderen wij u op de e-learning ‘Hoe werk je hygiënisch in de praktijk?’. De GGD Amsterdam heeft in samenwerking met ons zorgnetwerk over dit onderwerp een gratis e-learning ontwikkeld voor medewerkers in de langdurige zorg. De e-learning is geaccrediteerd en deelname kost je nog geen uur. Geïnteresseerd? Lees verder en bekijk hem hier: e-learning.

MUIZ
Daarnaast is er MUIZ-nieuws! Inmiddels zijn in 3 van de 6 GGD regio’s de eerste zorglocaties aangesloten! Lees er meer over in onze eerste MUIZ nieuwsbrief . Wil je op de hoogte blijven over MUIZ in onze regio, abonneren is gemakkelijk: Mail naar MUIZ-abrzorgnetwerknhfl-request@amc.nl met als onderwerp het woord SUBSCRIBE.

A-teams ziekenhuizen
In nauwe samenwerking met de SWAB (Stichting werkgroep Antibioticabeleid) hebben wij in het afgelopen najaar de A-teams van de ziekenhuizen geënquêteerd. De A-teams van alle ziekenhuizen (12) hebben hieraan meegewerkt. Een mooi resultaat! De bevindingen zijn inmiddels met alle A-teams besproken. De samenvatting van de enquête wordt opgenomen in de ABR NH-FL nieuwsbrief die begin juli verschijnt. De meeste A-teams geven aan meer tijd voor de werkzaamheden nodig te hebben dan dat er in de praktijk aan besteed kan worden. Het aantal A-teamuren blijkt aanzienlijk te variëren tussen ziekenhuizen. Belemmerende factoren hebben veelal te maken met capaciteit qua personeelsinzet, geen structurele financiering en te weinig (ICT-)ondersteuning. De A-teams hebben belangstelling voor een regionale bijeenkomst om o.a. best practices en ervaringen te delen. Het ABR-zorgnetwerkbureau is voornemens om in het najaar een bijeenkomst voor A-teams te organiseren.

Website ABR-zorgnetwerk
Speciaal voor u verzamelen we het recente nieuws in een handig overzicht op onze website. Het is daarnaast ook mogelijk om informatie per sector te bekijken:  huisartsenziekenhuizenverpleeg-en verzorgingshuizengehandicaptenzorg en thuiszorg.

Voor vragen of meer informatie, kunt u terecht bij Aletta Kliphuis (a.kliphuis@amsterdamumc.nl) en Ad Olijhoek (aolyhoek@ggdhn.nl)

Deel bericht:

Meer weten?

Als u meer wilt weten over deze focusgroepen en/of onderwerpen, kunt u contact opnemen met de betrokken adviseurs: