Van ABR naar AMR - Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland

5 februari 2024
|
Nieuws

Van ABR naar AMR

Van ABR naar AMR

De subsidieperiode voor de ABR zorgnetwerken is met 4 jaar verlengd. De pijlers blijven gelijk – surveillance, infectiepreventie en juist gebruik – maar van antibioticaresistentie (ABR) wordt het aandachtsgebied verbreed naar antimicrobiële resistentie (AMR).

Waar ABR zich alleen richt op bacteriën, is AMR veelomvattender. Naast bacteriën vallen hieronder ook virussen, parasieten en schimmels, want ook deze kunnen resistent worden. Om de resistentie van al deze ziekteverwekkers te omvatten, gebruiken we de term antimicrobiële resistentie. Het zorgnetwerk heet dus vanaf 1 januari 2024 het AMR Zorgnetwerk NH-FL.

 

Nieuwsbrief AMR

De eerste nieuwsbrief van 2024 van het AMR Zorgnetwerk NH-FL staat in het teken van de strategie voor 2024-2027 en het operationele jaarplan 2024.

Lees hier de nieuwsbrief.

 

 

Deel bericht:

Meer weten?

Als u meer wilt weten over deze focusgroepen en/of onderwerpen, kunt u contact opnemen met de betrokken adviseurs: