Yvo Roos, nieuwe ROAZ-voorzitter - Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland

9 februari 2024
|
Nieuws

Yvo Roos, nieuwe ROAZ-voorzitter

Afgelopen december is afscheid genomen van onze zeer gewaardeerde ROAZ-voorzitter Mark Kramer. Inmiddels is binnen de Raad van Bestuur van Amsterdam UMC prof. dr. Yvo Roos toegetreden. Na zijn toetreding tot de raad van bestuur van Amsterdam UMC d.d. 15 januari 2024 is afgesproken dat hij niet alleen intern de portefeuille van Mark Kramer overneemt, maar ook de voorzittersrol van het ROAZ Noord Holland/Flevoland. 

Yvo Roos is voor velen binnen ons netwerk een bekend gezicht, maar er zal de komende periode ook zeker ruimte zijn voor (hernieuwde) kennismaking.

Namens het bureau Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland heten we Yvo Roos van harte welkom als ROAZ-voorzitter en we kijken uit naar de samenwerking.

Deel bericht:

Meer weten?

Als u meer wilt weten over deze focusgroepen en/of onderwerpen, kunt u contact opnemen met de betrokken adviseurs: