Landelijke Trauma Registratie data platform - Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland

12 oktober 2023
|
Artikelen

Landelijke Trauma Registratie data platform

Maandag 25 september heeft de eerste succesvolle aanlevering van data van de Landelijke Traumaregistratie (LTR) naar het nieuwe LTR-dataplatform van DHD (Dutch Hospital Data) plaats gevonden.

Deze eerste aanlevering bevatte data van het Amsterdam UMC, locatie AMC. Met de komst van het nieuwe dataplatform vindt de LTR- dataverzameling en -aanlevering op een meer geautomatiseerde wijze plaats en worden er uitgebreide checks op de aangeleverde data gedaan zodat de kwaliteit van de LTR-data verhoogd wordt. De LTR-data worden aan DHD verzonden via een zogeheten Privacy Verzend Module (PVM) waarmee pseudonimisatie van het BSN en geboortedatum plaatsvinden.

Nu we op een veilige manier gebruik kunnen maken van BSN als een data-element, kunnen we de patiënt door de hele zorgketen volgen. Bovendien zullen in de nabije toekomst ook PROMS-data van traumapatiënten aan het platform worden toegevoegd, zodat de kwaliteit van leven van patiënten na een (ernstig) ongeval ook in kaart worden gebracht. Na de eerste aansluiting van AUMC op het dataplatform zullen de andere ziekenhuizen in de regio Noord-Holland en Flevoland in de maanden oktober en november stapsgewijs volgen.

Bron: NAZNHFL

Deel bericht:

Meer weten?

Als u meer wilt weten over deze focusgroepen en/of onderwerpen, kunt u contact opnemen met de betrokken adviseurs: