Terugblik mini-symposium ‘Kwetsbare ouderen op de SEH ‘ - Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland

23 maart 2023
|
Nieuwsbrief

Terugblik mini-symposium ‘Kwetsbare ouderen op de SEH ‘

Terugblik | Symposium Kwetsbare ouderen op de spoedeisende hulp

Na maanden voorbereiding was het op 9 maart dan zover. Een bijeenkomst voor verpleegkundigen en artsen die werkzaam zijn op – met name – de SEH en binnen de VVT.

In totaal waren er zo’n 50 deelnemers aanwezig.

Annemarieke De Jonghe en Vera Hogervorst, MSc, RN (Tergooi MC) vertelden over hun Geriatric Emergency Medicine zorgpad, oftewel GEM-zorgpad. Hoe dit begon met hun observaties van kwetsbare ouderen op de SEH. Waarom werden deze patiënten gepresenteerd? Welke zorgprofessionals kregen zij te spreken? En welke zorg kregen zij uiteindelijk? Het antwoord op deze en vele andere vragen leidde uiteindelijk tot een proces van noeste arbeid om een multidisciplinaire aanpak te ontwikkelen. Meer precies werken (zorg)professionals van de SEH, de (klinische) geriatrie, apotheek en het transferbureau nu samen aan de juiste zorg op de juiste plek. Het effect uit de pilot lijkt veelbelovend met minder klinische opnames en herpresentaties en verbeterde kwaliteit van zorg.

Na een inspirerend verhaal is in werkgroepen een basis gelegd om gevoel te krijgen met wie je te maken krijgt wanneer je een zorgpad wilt gaan ontwikkelen. Deelnemers voerden met elkaar belanghebbendenanalyses uit en spraken over welke ‘beren’ zij op de weg konden verwachten. Duidelijk werd dat de meeste belanghebbenden zich binnen de organisatie bevonden (wat ook te verwachten was), maar ook dat de meerderheid een groot belang en veel invloed heeft op het realiseren van een zorgpad. Met deze groepen is het van belang gedurende het traject nauwe en goede banden te onderhouden, zodat zij adequaat en op tijd worden betrokken en geïnformeerd.

Bij ‘beren’ op de weg waren de inzichten dat problemen zich aan het begin of meer aan het eind kunnen voordoen. Dat betekent dat je aan het begin niet alle energie moet steken in het tackelen van problemen, die zich naar verwachting (want het is nog maar de vraag óf zich een probleem gaat voordoen) pas aan het eind van het project presenteren. En het is ook nog maar de vraag of jij degene bent, die het probleem moet of kan oplossen.

Tijd Voor Verbinding (een netwerkorganisatie gericht op de verbetering van de patiëntveiligheid in de medisch specialistische zorg in de ziekenhuizen en de zelfstandige klinieken) sloot de middag met een reikende hand. Zij leggen contact met en tussen verschillende ziekenhuizen en organisaties voor medisch specialistische zorg, zowel landelijk als regionaal, en stimuleren onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring.

We willen alle bezoekers bedanken voor hun komst. We mochten verpleegkundigen geriatrie/SEH, artsen SEH, internisten en SOG’s welkom heten. Niet alleen vanuit de regio Noord-Holland/Flevoland, maar ook uit Amersfoort, Zwolle, Hardenberg, Heerenveen, Groningen, Hoogeveen, Emmen en Stadskanaal. Veel dank voor jullie komst!

No alternative text description for this image

Deel bericht:

Meer weten?

Als u meer wilt weten over deze focusgroepen en/of onderwerpen, kunt u contact opnemen met de betrokken adviseurs: