ABR - Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland

ABR

Antibioticaresistentie (ABR) is over de hele wereld een groeiend probleem. Deskundigen verwachten dat er in 2050 wereldwijd jaarlijks 10 miljoen mensen overlijden aan antibioticaresistentie, kortweg ABR. Zelfs onschuldige infecties kunnen in zo’n geval fataal worden. Daarom heeft de Minister van Volksgezondheid in 2016 het initiatief genomen tot een landelijk actieplan ABR. Voor de uitvoering van dit actieplan zijn in opdracht van het ministerie tien regionale zorgnetwerken ontwikkeld.

De regionale zorgnetwerken zetten zich in om zorgprofessionals bewust te maken van ABR. De netwerken werken samen met zorgprofessionals uit de regio Noord-Holland en Flevoland (NH-FL) aan preventie én het terugdringen van ABR. Dit doen ze door zich te richten op de samenwerking met en tussen zorgpartners op het gebied van surveillance, infectiepreventie en juist gebruik van antibiotica. In de provincies Noord-Holland en Flevoland gaat het om twee zorgnetwerken die in de praktijk functioneren als één: het ABR Zorgnetwerk NH-FL.

Benieuwd waar het ABR Zorgnetwerk NH-FL zich mee bezig houdt en waarom? Bezoek de website (www.abrzorgnetwerknhfl.nl) of bekijk de infographic (https://www.abrzorgnetwerknhfl.nl/ons-zorgnetwerk/). Hier leggen zij uit wat er bekend is in deze regio over zorginfecties, antibioticagebruik en –resistentie en de factoren die hier een invloed op hebben.

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u hier in voor de nieuwsbrief of volg ons op LinkedIn.