Antibioticaresistentie - Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland

Antibioticaresistentie

Antibioticaresistentie

Steeds meer bacteriën ontwikkelen resistentie tegen antibiotica. Dat betekent dat sommige infecties slecht, of in enkele gevallen helemaal niet meer, kunnen worden behandeld. Het probleem is grotendeels ‘onzichtbaar’ en openbaart zich op de middellange termijn, maar vormt een wereldwijde bedreiging voor de gezondheid.

Deskundigen verwachten dat er in 2050 wereldwijd jaarlijks 10 miljoen mensen overlijden aan antibioticaresistentie (ABR). Zelfs onschuldige infecties kunnen in zo’n geval fataal worden. Daarom heeft de Minister van Volksgezondheid in 2016 het initiatief genomen tot een landelijk actieplan ABR. Voor de uitvoering van dit actieplan zijn in opdracht van het ministerie regionale zorgnetwerken opgericht.

De regionale zorgnetwerken zetten zich in om zorgprofessionals bewust te maken van ABR. Het ABR Zorgnetwerk Noord-Holland | Flevoland werkt samen met zorgprofessionals uit de regio aan preventie én het terugdringen van ABR. Dit doen ze door zich te richten op de samenwerking met en tussen zorgpartners op het gebied van surveillance, infectiepreventie en juist gebruik van antibiotica.

Benieuwd waar het ABR Zorgnetwerk NH-FL zich mee bezig houdt? Bezoek de website of bekijk de infographic. Hier leggen zij uit wat er bekend is in deze regio over zorginfecties, antibioticagebruik en -resistentie en de factoren die hier een invloed op hebben.

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u in voor de ABR nieuwsbrief of volg het ABR Zorgnetwerk NH-FL op LinkedIn of Facebook.