ROAZ-beelden - Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland

28 juni 2023
|
Nieuws

ROAZ-beelden

ROAZ-beelden, juni 2023

Binnen de ROAZ regio Noord-Holland Flevoland stijgt het aandeel ouderen (75+) van 2022 tot 2030 met 37%. Voor heel Nederland is dit percentage 32%.  Per ROAZ subregio varieert deze stijging tussen de 19 en 56%.  De totale bevolking groeit ook op niveau van de gehele ROAZ regio NH-FL, maar veel minder (8%) en de beroepsbevolking met 5%. Acute zorgvraag en zorgaanbod groeien hierdoor verder uit elkaar en de huidige problemen rond  bereikbaarheid en beschikbaarheid komen nog verder onder druk te staan.

Deze bevindingen komen naar voren uit de zes regionale ROAZ-beelden die zijn opgesteld door het ROAZ-bureau Noord-Holland/Flevoland in afstemming met de ketenpartners uit de acute zorg en de zorgverzekeraars en die op deze site staan gepubliceerd.

Deze ROAZ-beelden, maar ook de beelden uit andere regio’s, zijn te vinden op  www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl.

In regionale overleggen identificeerden de ketenpartners veel thema’s, waarop acties nodig zijn, zoals de forse toename van het aantal (kwetsbare) ouderen, toenemende personeelskrapte, de hoge en vaak onnodige instroom,  problemen in de doorstroom in de gehele acute keten en het gebrek aan coördinatie en afstemming tussen de ketenpartners. Het komende half jaar  gaan het ROAZ-bureau, de ketenpartners en de zorgverzekeraars aan de slag met het maken van plannen, om hiermee een antwoord te kunnen geven op de belangrijkste uitdagingen.

Meer informatie
ROAZ@amsterdamumc.nl
ROAZ Beeld – Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland

Deel bericht:

Meer weten?

Als u meer wilt weten over deze focusgroepen en/of onderwerpen, kunt u contact opnemen met de betrokken adviseurs: