ROAZ-plannen gepubliceerd - Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland

22 december 2023
|
Nieuws

ROAZ-plannen gepubliceerd

ROAZ-plannen gepubliceerd
Het is zover. Vandaag hebben we het ROAZ-plan en de vijf subregionale ROAZ-plannen afgerond en zijn ze gepubliceerd. Een mooi resultaat dat we hebben bereikt in samenwerking met al onze ketenpartners, programmacoördinatoren, zorgverzekeraars en adviseurs van ons bureau. Een resultaat om trots op te zijn.

ROAZ-beelden
In de eerste helft van 2023 zijn in de vijf subregio’s ROAZ-beelden opgesteld. In deze ROAZ-beelden is een aantal knelpunten duidelijk naar voren gekomen: de forse toename van het aantal (kwetsbare) ouderen, toenemende personeelskrapte, de hoge en vaak onnodige instroom, problemen in de doorstroom in de gehele acute keten, problemen binnen de geestelijke gezondheidszorgen het gebrek aan coördinatie en afstemming tussen de ketenpartners.

ROAZ-plannen
De ROAZ-beelden zijn in de tweede helft van 2023 vertaald naar plannen, waarin onder andere afspraken worden gemaakt over het verstevigen van de regionale samenwerking. Het Het ROAZ-plan en de vijf subregionale ROAZ-plannen  zijn hiermee de leidraad voor de transitie binnen de acute zorg waar de ketenpartners gezamenlijk voor staan. Het zijn strategische werkagenda’s en daarmee levende documenten, waar de komende jaren verder invulling en uitwerking aan wordt gegeven.

De plannen in onze ROAZ-regio zijn in relatief korte tijd tot stand gekomen. Bij de totstandkoming van de plannen is zichtbaar geworden dat door het ontwikkelingsproces al een goede start is gemaakt met nog intensievere samenwerking in de regio’s. Er is draagvlak om gezamenlijk verder uitwerking te geven aan de plannen en zo de grote opgaven die er liggen aan te pakken. Dat geeft hoop voor de toekomst.

Het ROAZ-plan en de subregionale plannen zijn gepubliceerd op www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl en zijn tevens te downloaden op deze website.

ROAZ-plan

Subregionale ROAZ-plannen 

Voor vragen of meer informatie over de ROAZ-plannen kunt u mailen naar: roaz@amsterdamumc.nl

Deel bericht:

Meer weten?

Als u meer wilt weten over deze focusgroepen en/of onderwerpen, kunt u contact opnemen met de betrokken adviseurs: